ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

H ποιοτική, λειτουργική και αισθητική αρτιότητα κάθε κατασκευής μας, βασίζεται σε σχεδιαστική μελέτη και, προσεκτική επιλογή των καταλληλότερων υλικών. Σε περιπτώσεις κατασκευών μαζικής παραγωγής, προηγείται η κατασκευή δειγμάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιπλέον ποιοτικός έλεγχος. Οι κατασκευές υλοποιούνται με πιστή τήρηση των συμφωνηθεισών προδιαγραφών και παραδίδονται εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Εντός του μεγαλύτερου μέρους της Ελληνικής επικράτειας, η παράδοση γίνεται με μεταφορικά μέσα της ΞΥΛΟΜΟΡΦΗΣ, διαφορετικά τη μεταφορά αναλαμβάνουν επιλεγμένες συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες.